Τετάρτη, 1 Μαρτίου 2017

Δημόσιος Απολογισμός Αντιδημάρχου και Διεύθυνσης Περιβάλλοντος & Πολιτικής Προστασίας για το έτος 2016 και υλοποιούμενος σχεδιασμός για το 2017.


Απολογισμός 2016

Όπως και αμέσως μετά την ανάληψη των καθηκόντων μας στα τέλη του 2014 (http://alexismavraganis.blogspot.gr/2014/12/100.html) αλλά και για το 2015, έτσι και κατά τη διάρκεια του 2016 καταβλήθηκε από τη Διεύθυνση Περιβάλλοντος και Πολιτικής Προστασίας,  με κόπο και αγώνα και μέσα σε ιδιαίτερα δυσχερείς οικονομικές και κοινωνικοπολιτικές συνθήκες για τη χώρα και για την Τοπική Αυτοδιοίκηση στο σύνολό της, μια τιτάνια προσπάθεια ανταπόκρισης στις υποχρεώσεις της και στις απαιτήσεις των καιρών και των πολιτών. Από αυτή την άποψη, επιθυμώ και ταυτόχρονα έχω την αυτονόητη υποχρέωση για την Διεύθυνση που έχω την τιμή να διατηρώ την πολιτική ευθύνη και αρμοδιότητα για τη λειτουργία και αποδοτικότητάς της, να συγχαρώ θερμά για την προσπάθειά τους και τις καλές υπηρεσίες τους τα διευθυντικά στελέχη και συνολικά τους εργαζόμενους των υπηρεσιών της, καθώς και όλους τους συναδέλφους αιρετούς της Δημοτικής Αρχής, όπως και γενικότερα τους συναδέλφους του  Δημοτικού Συμβουλίου, για τη συνεργασία τους σε θέματα της αρμοδιότητάς μου, κι οπωσδήποτε τον Δήμαρχο Βριλησσίων Ξένο Μανιατογιάννη για τη διαρκή και αταλάντευτη εμπιστοσύνη του στο πρόσωπό μου και κυρίως για το γεγονός ότι στάθηκε αρωγός σε κάθε προσπάθεια και καινοτομία καθόλη τη διάρκεια (και) του προηγούμενου έτους.
Ακολουθεί ένας συνοπτικός και κατά το δυνατόν μεστός δημόσιος απολογισμός για το προηγούμενο έτος, καθώς και μια σύντομη περιγραφή των άμεσων στόχων του τομέα Περιβάλλοντος:
Περιβάλλον
Πραγματοποίηση της 2ης Εβδομάδας Περιβάλλοντος του Δήμου Βριλησσίων περί την Παγκόσμια Ημέρα Περιβάλλοντος, 5η Ιουνίου, η οποία διήρκησε από τις 29/5 ως τις 5/6/2015, περιλαμβάνοντας:
- δράσεις καθαρισμού στο Δάσος Θεόκλητου και τη ρεματιά Πεντέλης – Χαλανδρίου στο τμήμα που διαπερνά την πόλη μας, με τη συμμετοχή του Δήμου Πεντέλης, του Συνδέσμου Προστασίας και Ανάπλασης Πεντελικού (ΣΠΑΠ) και της Εθελοντικής Ομάδας Πολιτικής Προστασίας Δήμου Βριλησσίων και συνολικά της τοπικής Κοινωνίας των Πολιτών (σύλλογοι, φορείς, επιχειρήσεις, πολίτες),
- την υποστήριξη και οργανωμένη υποδοχή στην πόλη μας της δράσης του φυσιολατρικού συλλόγου Βριλησσού διάσχισης της ρεματιάς Πεντέλης – Χαλανδρίου σε όλο το μήκος της,


- την ενημέρωση - με παράλληλη δωρεάν διανομή κομπόστ - των πολιτών για το πρόγραμμα μετατροπής των οικιακών ζυμώσιμων απορριμμάτων σε fisikolipasma.gr μέσω του καφέ κάδου, στην ίδια δράση


- και εκ νέου διαδικασία (για 2η συνεχή χρονιά) ανοιχτής διαβούλευσης για τη διαχείριση των απορριμμάτων με διαλογή στην πηγή (Δς) και για την πορεία υλοποίησης του Τοπικού Σχεδίου Διαχείρισης Αποβλήτων (ΤΣΔΑ) του Δήμου Βριλησσίων.
Επίσης, συνεργαστήκαμε και συνδράμαμε στις δράσεις και επεμβάσεις του Συνδέσμου Προστασίας και Ανάπλασης του Πεντελικού (ΣΠΑΠ) και της Πυροσβεστικής, όπου χρειάστηκε σε όλη την Αττική (βλ. αναλυτικά πεπραγμένα τομέα Πολιτικής Προστασίας).
Οργάνωση και στήριξη των δράσεων διάθεσης προϊόντων «Ελληνικής Γης» απευθείας από τους παραγωγούς, σε συνεργασία με τον Δημοτικό Σύμβουλο κ. Π. Φυκίρη.Καθαριότητα – Ανακύκλωση

- Φροντίσαμε καθημερινά και ασταμάτητα για τη συλλογή και αποκομιδή των απορριμμάτων και των άλλων άχρηστων αντικειμένων. Η αποκομιδή των απορριμμάτων και της ανακύκλωσης έγινε σε καθημερινή βάση με επτά (7) προγράμματα (5 αποκομιδής απορριμμάτων και 2 ανακύκλωσης), ενώ πραγματοποιούνταν/πραγματοποιείται  τουλάχιστον από ένα δρομολόγιο αποκομιδής απορριμμάτων και ανακύκλωσης κάθε Σάββατο και τέσσερα (4) (από 3) δρομολόγια αποκομιδής απορριμμάτων και ένα ή δύο (1-2) ανακύκλωσης (αναλόγως αναγκών) κάθε Κυριακή.
− Μεριμνήσαμε για την καθαριότητα των οδών, πλατειών και κοινοχρήστων χώρων της πόλης, καθώς και των δημοτικών κτηρίων. Σε καθημερινή βάση, εργάτες καθαριότητας (συχνά μετά από την αποκομιδή των απορριμμάτων με το απορριμματοφόρο) καθάρισαν όλα τα πάρκα και τις πλατείες του Δήμου, καθώς και τις κεντρικές οδούς της πόλης. Επίσης, βάση προγράμματος, καθαρίζονται και όλα τα κτίρια του Δήμου.
-  Επενδύσαμε στην αύξηση, στήριξη και συνέχεια του προσωπικού, αξιοποιώντας κάθε ευκαιρία ενίσχυσης με έμψυχο δυναμικό των υπηρεσιών καθαριότητας.
- Εφαρμόζουμε το οίκοθεν το Στρατηγικό Τοπικό Σχέδιο Διαχείρισης Αποβλήτων (ΤΣΔΑ) του Δήμου Βριλησσίων (http://www.edsna.gr/attachments/article/473/%CE%94%CE%97%CE%9C%CE%9F%CE%A5%20%CE%92%CE%A1%CE%99%CE%9B%CE%97%CE%A3%CE%A3%CE%99%CE%A9%CE%9D.pdf), το οποίο αποτελεί πλέον μέρος του νέου Περιφερειακού Σχεδιασμού Διαχείρισης Αποβλήτων (ΠΕΣΔΑ), υπό το πρίσμα του νέου Εθνικού Σχεδίου Διαχείρισης Αποβλήτων (ΕΣΔΑ).
- Στα πλαίσια του ΤΣΔΑ συνεχίζουμε και αυξάνουμε την υλοποίηση προγραμμάτων χωριστής συλλογής ειδικών κατηγοριών αποβλήτων.
Συγκεκριμένα:
Πρότυπο πρόγραμμα συλλογής οργανικών υπολειμμάτων μαναβικής, σε συνεργασία με τον Ειδικό Διαβαθμιδικό Σύνδεσμο του Νομού Αττικής (ΕΔΣΝΑ), με ειδικό δρομολόγιο αποκομιδής οργανικών αποβλήτων μαναβικής από τα σούπερ μάρκετ και τα καταστήματα μαναβικής της πόλης και από την λαϊκή αγορά κάθε Παρασκευή, φροντίζοντας για ανεξάρτητη μεταφορά τους στο Εργοστάσιο Μηχανικής Ανακύκλωσης & Κομποστοποίησης (ΕΜΑΚ Άνω Λιοσίων), όπου γίνεται η μετατροπή τους σε υψηλής ποιότητας κόμποστ (fisikolipasma.gr).
Χωριστή αποκομιδή κλαδιών/κλαδεμάτων από την υπηρεσία καθαριότητας (και τη διαφοροποίηση τρόπου εργασίας της υπηρεσίας πρασίνου) και μετατροπής τους σε fisikolipasma.gr, με τη συνεργασία ΕΔΣΝΑ και Περιφέρειας Αττικής.
Εισαγωγή νέου ξεχωριστού ρεύματος καφέ κάδων οργανικών για τη χωριστή συλλογή από τις κουζίνες μας των μαγειρεμένων και αμαγείρευτων τροφών και μετατροπή τους σε fisikolipasma.gr, με τη συνεργασία ΕΔΣΝΑ και Περιφέρειας Αττικής.
Πύκνωση κωδώνων ρεύματος ανακύκλωσης γυαλιού, σε συνεργασία με την Ελληνική Εταιρεία Αξιοποίησης Ανακύκλωσης (ΕΕΑΑ), σχεδόν διπλασιάζοντας και φτάνοντας πλέον τα περισσότερα από 40 σημεία ανακύκλωσης (κωδώνων γυαλιου) της πόλης.Επίτευξη των βασικών και επιπλέον στόχων του δημοτικού σχεδιασμού μας (ΤΣΔΑ).
Εισάγαμε σε συνεργασία με την Περιφέρεια Αττικής πρότυπο πρόγραμμα χωριστής συλλογής και αποκομιδής χαρτιού/χαρτονιού στα δημοτικά σχολεία και γυμνάσια.
Αποτέλεσμα των παραπάνω η μεγάλη εξοικονόμηση, με την εκτροπή από την πανάκριβη ταφή (45 ευρώ/τόνο) στην παραγωγή προϊόντων από την ανακύκλωση/κομποστοποίηση, κάτι που οδήγησε σε ΜΕΙΩΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΤΕΛΩΝ 5% για το 2017.
Αξίζει και οφείλω/οφείλουμε να τονιστεί πως ό,τι αφορά στη χωριστή διαλογή των οργανικών και του χαρτιού, ελάχιστα θα είχαμε επιτύχει χωρίς την πολύτιμη συνδρομή των περιφερειακών συμβούλων του βόρειου τομέα και μελών της Ε.Ε. του ΕΔΣΝΑ κ. Αριστείδη Βρούστη και Σοφίας Κορωναίου, αντίστοιχα.

- Οργάνωση της συμμετοχής μας στο εγκριθέν ευρωπαϊκό πρόγραμμα “Life Pay As You Throw” (Πληρώνω όσο Πετάω), με εναρκτήρια συνάντηση εργασίας/προγραμματισμού τον Νοέμβριο 2016 στη Λισσαβόνα (συμμετοχή Δήμων και Πανεπιστημίων 3 ευρωπαϊκών χωρών).


- Σύναψη σύμβασης με κατάλληλο σύστημα ανακύκλωσης των ελαστικών του δημοτικού στόλου (Ecoelastica)

- Πραγματοποιήσαμε 2 προγράμματα επισκευής κάδων
- Προχωρήσαμε στην προμήθεια νέων κάδων, πλέον των 350 (όλων των τύπων/ρευμάτων) και προς απόσυρση απαξιωμένων παλιών.- Ειδικές δράσεις καθαρισμού και οδοκαθαρισμών πέριξ σχολικών μονάδων, όπως και πλυσίματος κάδων σε σχολεία, πλατείες και άλλα σημεία ειδικού ενδιαφέροντος.
- Καθαρισμός του ελευθερωθέντος δημοτικού αθλητικού χώρου Κισσάβου και Μητροπούλου (Ο.Τ.365)- Προχωρήσαμε εκ νέου στον καθαρισμό του δημοτικού οικοπέδου στην είσοδο του Πατήματος Βριλησσίων, επί των οδών Αναπαύσεως και Βορείου Ηπείρου, καθώς και της νησίδας του οδού Αναπαύσεως.
− Είχαμε την επιμέλεια του ειδικού ευπρεπισμού της πόλης κατά τις εορταστικές εκδηλώσεις. Οργανώσαμε με επιτυχία τις δύο εθνικές παρελάσεις και φροντίσαμε για την άμεση αποκατάσταση των χώρων μετά το πέρας των εκδηλώσεων.
− Στηρίξαμε και συνδράμαμε στην κάλυψη έκτακτων αναγκών για την πραγματοποίηση εκδηλώσεων, δράσεων και εν γένει λειτουργιών των νομικών προσώπων του Δήμου ΟΚΠΑ και ΠΑΟΔΗΒ.
− Προβήκαμε σε όλες τις απαραίτητες ενέργειες και διαδικασίες για τη διενέργεια διαγωνισμών και τη σύναψη κατάλληλων συμβάσεων για την ικανοποίηση κάθε είδους αναγκών ανακύκλωσης ειδικών κατηγοριών αντικειμένων, όπως η ανακύκλωση των εγκαταλελειμμένων οχημάτων, των ηλεκτρικών και ηλεκτρονικών συσκευών κλπ.
− Τηρήθηκαν στατιστικά στοιχεία για την λειτουργία των προγραμμάτων αποκομιδής απορριμμάτων και ανακυκλώσιμων υλικών (όγκος απορριμμάτων, διατιθέμενο προσωπικό, ανθρωποώρες εργασίας κ.λ.π.).
- Για το προσωπικό:
Τεκμηριώσαμε τις ανάγκες σε προσωπικό καθαριότητας συμβάλλοντας στην επέκταση συμβάσεων εργαζομένων για τις ανάγκες της καθαριότητας, ενδυναμώνοντας την υπηρεσία, με στόχο την παροχή  καλύτερων υπηρεσιών προς τους πολίτες.  
Έγκαιρη προμήθεια μέσων ατομικής προστασίας προσωπικού Δήμου για κάλυψη των αναγκών του έτους 2016

- Τα αρμόδια υπηρεσιακά στελέχη μερίμνησαν για τον προγραμματισμό και την εκπόνηση μελετών προμηθειών υλικών, εξοπλισμού και εφοδίων, καθώς και εργασιών για την εύρυθμη λειτουργία της καθαριότητας της πόλης και των προγραμμάτων συλλογής και αποκομιδής απορριμμάτων και ανακυκλώσιμων υλικών. Συγκεκριμένα:
Εκπόνηση Μελέτης για την Προμήθεια ελαστικών των οχημάτων του Δήμου
Εκπόνηση Μελέτης για την Επισκευή και Συντήρηση των ελαστικών των οχημάτων του Δήμου
Εκπόνηση Μελέτης για την Επισκευή Κάδων.
Εκπόνηση Μελέτης Προμήθειας Καυσίμων
Υπηρεσιών
Εκπόνηση Μελέτης Προμήθειας Τροφίμων και Γάλατος
Εκπόνηση Μελέτης για την Ασφάλιση των Οχημάτων του Δήμου για ένα έτος
Εκπόνηση Μελέτης Προμήθειας Άλατος Αποχιονισμού Οδικού δικτύου

Εκπόνηση Μελέτης Προμήθειας υπερκατασκευής διασκορπιστή άλατος

Εκπόνηση Μελέτης ειδών Καθαριότητας και Ευπρεπισμού
Εκπόνηση Μελέτης Φαρμάκων

-  Καταπολέμηση κουνουπιών – προνυμφών :

Εντοπισμός και χαρτογράφηση σημαντικών εστιών αναπαραγωγής κουνουπιών στο αστικό σύστημα

Παρακολούθηση – καταγραφή εμφάνισης και αφθονίας προνυμφών κουνουπιών

Εκτέλεση ψεκασμών - επεμβάσεων από εδάφους για την αντιμετώπιση των προνυμφών των κουνουπιών με βιοκτόνα.

-Έκδοση Δελτίων Τύπου, αποστολή επιστολών προς τις επιχειρήσεις και ενημερωτικού εντύπου που απεστάλη με τους λογαριασμούς του νερού σε όλους τους πολίτες για το σωστό διαχωρισμό των αποβλήτων και τη σωστή απόθεση των απορριμμάτων.
- Εισήγηση εισαγωγής πλατφόρμας επιβράβευσης των πολιτών που ανακυκλώνουν μέσω εκπτώσεων και προσφορών από τα καταστήματα της πόλης, για την τόνωση της τοπικής αγοράς μέσα από τη στήριξη της ανακύκλωσης και του εν γένει διαχωρισμού των απορριμμάτων στην πηγή παραγωγής τους (http://followgreen.gr/vrilissia).
• Γραφείο Κίνησης
-Ήταν υπεύθυνο σε καθημερινή βάση για τα δελτία κίνησης και τις διαταγές πορείας, σύμφωνα με το μηχανογραφικό σύστημα της υπηρεσίας και φρόντισε για την ασφάλιση των οχημάτων και μηχανημάτων έργου του Δήμου Βριλησσίων.
-  Φροντίσαμε για την επισκευή και συντήρηση όλων των οχημάτων και μηχανημάτων, από την καταγραφή κάθε σχετικού προβλήματος, την έγκριση υλοποίησής του, την άμεση εποπτεία υλοποίησης της επισκευής ή συντήρησης, την παραλαβή της αντίστοιχης εργασίας σε συνεργασία με την από την κείμενη νομοθεσία προβλεπόμενη επιτροπή.
- Λειτουργήσαμε δημοτική-μαθητική συγκοινωνία από Δευτέρα ως Παρασκευή με αυξημένα δρομολόγια το πρωί και το μεσημέρι, προς τα σχολεία και το σταθμό Δ. Πλακεντίας του μετρό,
- Καθημερινή απογευματινή μεταφορά Δευτέρα – Παρασκευή των μελών της Λέσχης ΑμεΑ ΚΡΙΚΟΣ, κατά το πρώτο τρίμηνο του 2016, και κατά περίπτωση μεταφορές μαθητών και φορέων της πόλης σε χώρους ενδιαφέροντός τους, όταν οι συνθήκες το επέτρεπαν.
- Λάβαμε ειδική μέριμνα για τη συντήρηση των οχημάτων που αποτελούν βασική υποδομή (σάρωθρα, απορριμματοφόρα κλπ) για τη λειτουργία της υπηρεσίας καθαριότητας στις επίσημες αντιπροσωπείες, ώστε να λειτουργούν σε άρτιο επίπεδο, από κάθε άποψη, κάτι που αποτελούσε πάγιο αίτημα των εργαζόμενων, ιδίως των οδηγών, της υπηρεσίας καθαριότητας επί έτη.
- Μεριμνήσαμε για την αλλαγή ελαστικών στα οχήματα του στόλου του Δήμου Βριλησσίων.
- Εντάξαμε τα 6 νέα μεταχειρισμένα οχήματα από τη δωρεά της ΕΥΔΑΠ στο δημοτικό στόλο μας.
- Λάβαμε επιπλέον δωρεά πυροσβεστικού οχήματος από την Π.Υ. για την ενίσχυση του στόλου πολιτικής προστασίας του Δήμου Βριλησσίων (θερμές ευχαριστίες στον Δ/τη του 12ου Π.Σ. κ. Ι. Καρακώστα).
Πράσινο
- Μεριμνήσαμε για τον προγραμματισμό και την εκτέλεση εργασιών συντήρησης και βελτίωσης του αστικού πρασίνου της πόλης, σε πάρκα, πλατείες, παιδικές χαρές, άλση, παιδικούς σταθμούς, σχολεία, δημοτικά κτήρια, πεζοδρόμια, περιαστικό πράσινο.
- Για τη συντήρηση του υψηλού πρασίνου του Δήμου Βριλησσίων έγιναν περισσότερες από 450 παρεμβάσεις κοπών και κλαδεύσεων συντήρησης και ενδυνάμωσης-ανανέωσης υψηλών ξερών και επικίνδυνων δέντρων, κατόπιν σχεδιασμού και αυτοψιών που διενεργήθηκαν από το Τμήμα Πρασίνου της Διεύθυνσης Περιβάλλοντος & Πολιτικής Προστασίας σχετικά με την αναγκαιότητα κοπής ή κλαδέματος δένδρων που φύονται σε κοινόχρηστους χώρους της πόλης μας (ύστερα από υπηρεσιακή εκτίμηση, αλλά και από γραπτά, τηλεφωνικά ή/και προφορικά αιτήματα πολιτών.- Έγιναν περισσότερες από 125 επεμβάσεις κλάδευσης για την αποκάλυψη των "STOP".
- Φροντίσαμε για δράσεις καθαρισμών και περιποίησης πρασίνου και δένδρων στα σχολεία.
 - Μεριμνήσαμε για την λειτουργία των συστημάτων άρδευσης σε όλους τους χώρους πρασίνου κατά τους μήνες που λειτουργούσαν.
- Μεριμνήσαμε για την τήρηση αρχείων εισερχομένων-εξερχομένων στις αποθήκες από τον ορισθέντα υπεύθυνο.
- Η υπηρεσία πρασίνου επέβλεψε την εργασία «ΕΠΙΣΚΕΥΗ, ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ, ΒΕΛΤΙΩΣΗ  ΑΡΔΕΥΤΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ» που αφορά στην εκτέλεση της παροχής υπηρεσίας για τα αρδευτικά συστήματα του Δήμου αρδευτικών τα οποία είναι εγκατεστημένα σε κοινόχρηστους χώρους πρασίνου της πόλης, που έχουν υποστεί φθορές είτε από βανδαλισμούς είτε εξ αιτίας της χρήσης τους.
- Πραγματοποίησε καθαρισμό δεκάδων οικοπέδων και εν γένει ευαίσθητων σημείων πυροπροστασίας:
Συγκεκριμένα, περισσότερα από 70 οικόπεδα αποψιλώθηκαν και καθαρίστηκαν από τις υπηρεσίες της Διεύθυνσης Περιβάλλοντος και Πολιτικής Προστασίας του Δήμου Βριλησσίων, στα πλαίσια προληπτικών παρεμβάσεων πυρασφάλειας, με βάση τον δημοτικό σχεδιασμό πυροπροστασίας. Στις περιπτώσεις εκτεταμένων υπηρεσιακών παρεμβάσεων υπήρξε η αναλογούσα χρέωση και πληρωμή μετά την υλοποίηση των καθαρισμών από τους ιδιοκτήτες που αδυνατούσαν να τις πραγματοποιήσουν με δικές τους ενέργειες.Η αρμόδια διεύθυνση συνέταξε και φρόντισε για την αποστολή πλέον των 300 επιστολών καθαρισμού οικοπέδων, στον προβλεπόμενο χρόνο. 

Παρακαλούνται οι δημότες και κάτοικοι των Βριλησσίων να απορρίπτουν προσεκτικά και καταλλήλως τα κλαδέματα (σε δέματα) και απορρίμματά τους (εντός κάδου και διαχωρισμένα), καθόλη τη διάρκεια του χρόνου και  με αυξημένη υπευθυνότητα ιδιαίτερα κατά τους θερινούς μήνες της αντιπυρικής περιόδου.
ΟΙΚΟΠΕΔΑ-ΣΗΜΕΙΑ ΠΟΥ ΚΑΘΑΡΙΣΤΗΚΑΝ (ΛΙΣΤΑ):
ΣΠΑΡΤΗΣ ΑΠΕΝΑΝΤΙ ΑΠΟ ΤΟ ΣΧΟΛΕΙΟ
ΜΑΡΚΟΥ ΜΠΟΤΣΑΡΗ ΠΙΣΩ ΣΤΟ ΡΕΜΑ
ΨΑΡΡΩΝ ΣΤΟ ΠΑΡΚΙΝΓΚ ΤΟΥ ΣΚΛΑΒΕΝΙΤΗ
ΚΡΗΤΗΣ  30
ΘΡΑΚΗΣ & 28ΗΣ ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ
ΚΙΣΣΑΒΟΥ & ΑΡΓΥΡΟΚΑΣΤΡΟΥ
ΨΑΡΡΩΝ ΠΙΣΩ ΑΠΟ ΤΟΝ ΠΑΙΔΙΚΟ ΣΤΑΘΜΟ
ΤΑΫΓΕΤΟΥ & ΦΛΩΡΙΝΗΣ
ΥΜΗΤΤΟΥ & ΟΙΤΤΗΣ
ΠΑΪΚΟΥ 8
ΣΑΛΑΜΙΝΟΣ & ΠΑΡΝΗΘΟΣ
ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ & ΠΙΝΔΟΥ
ΠΛΑΤΑΙΩΝ & ΠΙΝΔΟΥ
ΒΑΡΔΟΥΣΙΩΝ 3
ΒΕΡΝΑΡΔΟΥ ΚΑΤΩ ΑΠΟ ΠΙΝΔΟΥ
ΡΕΜΑΤΙΑΣ ΠΑΝΩ ΑΠΟ ΤΟ ΓΗΠΕΔΟ
ΒΕΡΜΙΟΥ 8
ΤΑΫΓΕΤΟΥ & ΣΟΦΟΚΛΕΟΥΣ
ΑΧΕΛΩΟΥ 5
ΣΑΛΑΜΙΝΟΣ 131
ΜΑΝΤΟΥΒΑΛΟΥ 12
ΠΑΣΧΑΛΙΔΗ
ΜΑΡΑΘΩΝΟΣ & ΑΤΤΙΚΗΣ
ΒΕΡΝΑΡΔΟΥ & ΑΤΤΙΚΗΣ
ΠΗΛΕΩΣ & ΤΡΟΙΑΣ
ΑΙΑΝΤΟΣ ΤΕΡΜΑ ΣΤΟ ΡΕΜΑ
ΧΕΛΜΟΥ 49 & ΟΛΥΜΠΙΟΝΙΚΩΝ
ΗΡΑΣ & ΠΡΟΜΗΘΕΩΣ
ΠΡΟΜΗΘΕΩΣ & ΗΡΑΣ (ΕΤΕΡΟ)
ΓΡΑΜΜΟΥ 96
ΧΕΛΜΟΥ 26
ΑΒΑΡΙΚΟΥ & ΑΤΤΙΚΗΣ
ΑΓΑΜΕΜΝΩΝΟΣ & ΤΡΟΙΑΣ
     
ΑΛΦΕΙΟΥ 72, 74, 76
ΚΑΛΑΒΡΥΤΩΝ & ΗΠΕΙΡΟΥ
ΑΛΦΕΙΟΥ
ΚΑΛΑΒΡΥΤΩΝ & Β. ΗΠΕΙΡΟΥ
ΜΑΥΡΟΜΙΧΑΛΗ & ΤΖΑΒΕΛΛΑ
ΚΑΛΑΒΡΥΤΩΝ & ΣΟΛΩΜΟΥ
ΠΛΑΤΑΙΩΝ & ΠΙΝΔΟΥ
ΑΛΦΕΙΟΥ & ΔΕΙΛΟΥ
ΑΛΦΕΙΟΥ & ΘΗΡΑΣ
ΑΛΦΕΙΟΥ & Β. ΗΠΕΙΡΟΥ
ΔΕΞΑΜΕΝΗΣ & ΒΡΙΛΗΣΣΟΥ
ΒΡΙΛΗΣΣΟΥ & ΣΩΚΡΑΤΟΥΣ
ΜΥΛΩΝΟΣ
Β. ΗΠΕΙΡΟΥ & Λ. ΠΕΝΤΕΛΗΣ
Β. ΗΠΕΙΡΟΥ & ΜΕΤΑΜΟΡΦΩΣΕΩΣ
ΣΟΥΛΙΟΥ & Λ. ΠΕΝΤΕΛΗΣ
ΠΑΠΑΦΛΕΣΣΑ & ΚΟΛΟΚΟΤΡΩΝΗ 
ΠΑΠΑΦΛΕΣΣΑ & ΘΕΑΤΡΟΥ (2)
ΚΟΛΧΙΔΟΣ & ΣΠΑΡΤΗΣ (ΠΑΡΑΡΕΜΑΤΙΟΣ)
ΑΥΛΙΔΟΣ & ΣΠΑΡΤΗΣ (ΠΑΡΑΡΕΜΑΤΙΟΣ)
ΡΕΜΑΤΙΑΣ & ΔΙΟΜΗΔΟΥΣ (ΠΑΡΑΡΕΜΑΤΙΟΣ)
ΑΝΔΡΟΜΑΧΗΣ
ΤΗΛΕΜΑΧΟΥ & ΑΤΤΙΚΗΣ
ΤΗΛΕΜΑΧΟΥ & ΜΕΝΕΛΑΟΥ
ΤΡΟΙΑΣ & ΑΓΑΜΕΜΝΩΝΟΣ
ΕΚΤΩΡΟΣ
ΝΕΣΤΟΥ & ΟΛΥΜΠΟΥ
Ρ. ΦΕΡΑΙΟΥ & Μ. ΣΩΤΗΡΟΣ
ΨΑΡΡΩΝ & ΑΓ. ΑΝΤΩΝΙΟΥ
ΨΑΡΡΩΝ & ΘΡΑΚΗΣ
ΙΜΒΡΟΥ & ΑΒΑΡΙΚΟΥ
ΠΡΟΠΟΝΤΙΔΟΣ & ΑΤΤΙΚΗΣ
ΠΡΟΠΟΝΤΙΔΟΣ & ΨΑΡΡΩΝ
ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΟΥ 5

Από την υπηρεσία πρασίνου εκπονήθηκαν οι εξής μελέτες:
1. «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΛΩΣΙΜΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΚΑΙ ΤΗ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΤΩΝ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΤΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΠΡΑΣΙΝΟΥ»
2. «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΠΡΑΣΙΝΟΥ (ΧΟΡΤΟΚΟΠΤΙΚΑ ΚΑΙ ΧΛΟΟΚΟΠΤΙΚΑ, ΑΛΥΣΟΠΡΙΟΝΑ ΚΛΠ) »
3. «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΦΥΤΩΝ, ΦΥΤΟΠΑΘΟΛΟΓΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ, ΚΗΠΕΥΤΙΚΟΥ ΧΩΜΑΤΟΣ»
4. «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΝΑΛΩΣΙΜΩΝ ΥΛΙΚΩΝ ΑΡΔΕΥΣΗΣ»
5. «ΕΡΓΑΣΙΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΠΡΑΣΙΝΟΥ»Ηλεκτροφωτισμός
− Απασχολήθηκε με την εν γένει διαχείριση και συντήρηση των ηλεκτρολογικών εγκαταστάσεων του Δήμου και των Νομικών του Προσώπων (δημοτικό δίκτυο οδοφωτισμού, ηλεκτρολογικές εγκαταστάσεις των κοινοχρήστων χώρων της πόλης, των δημοτικών  κτηρίων, των σχολείων κλπ).
- Αναλυτικότερα, έγιναν πλέον των 500 επεμβάσεις (αναλυτικά καταγεγραμμένες στο υπηρεσιακό ημερολόγιο εργασιών) σε καθημερινή βάση στις ηλεκτρολογικές εγκαταστάσεις του Δήμου και των Νομικών του Προσώπων (ηλεκτρολογικές εγκαταστάσεις των κοινοχρήστων χώρων της πόλης, των δημοτικών κτηρίων, των σχολείων κλπ).
- Μετά την περσινή καταγραφή όλων των εργαλείων, μηχανημάτων και υλικών της υπηρεσίας Ηλεκτροφωτισμού, συνεχίζεται απρόσκοπτα η τήρηση αρχείων εισερχομένων-εξερχομένων στις αποθήκες από τον ορισθέντα υπεύθυνο.
- Έγινε η επίβλεψη της εργασίας για την συντήρηση και τοποθέτηση των ειδών του εορταστικού φωτεινού διάκοσμου Χριστουγέννων που διαθέτει ο Δήμος.
- Υπερψηφίστηκε στο Δημοτικό Συμβούλιο η άμεση προώθηση μετάβασης σε δίκτυο φωτιστικών τύπου Led, διατηρώντας για τις δημοτικές υπηρεσίες του τη διαχείριση και συντήρηση του νέου συστήματος οδοφωτισμού.
Πολιτική Προστασία
− Είχε την κύρια ευθύνη για την πολιτική προστασία και την επέμβαση του Δήμου σε περιπτώσεις φυσικών καταστροφών και άμεσων διακινδυνεύσεων της πόλης και των πολιτών
- Συμμετείχε ενεργά στις αποστολές τροφίμων και ειδών πρώτων ανάγκης στους πρόσφυγες και τα προσφυγόπουλα σε Ελληνικό και Πειραιά, σε συνεργασία με τον Οργανισμό Κοινωνικής Πολιτικής και Αλληλεγγύης (ΟΚΠΑ), τις δημοτικές παρατάξεις «Ανοιχτή Πόλης Αλληλεγγύης και Πολιτισμού» και «Βριλήσσια Δήμος Δημιουργίας» ,της συλλογικότητας «Κοινωνία των Πολιτών» και του φυσιολατρικού συλλόγου «Βριλησσός».

-Οργάνωσε την αντιπυρική περίοδο και τη φύλαξη του Δάσους Θεόκλητου
- Ενήργησε πλήθος άμεσων επεμβάσεων της Πολιτικής Προστασίας σε πτώσεις δέντρων που έθεταν σε κίνδυνο τη δημόσια ασφάλεια, από την πρωτοχρονιά μέχρι την τελευταία ημέρα του χρόνου.
- Ενεργοποιήθηκε σε όλες τις περιπτώσεις έντονων βροχοπτώσεων και κινδύνων πλημμυρικών φαινομένων, με κατάλληλες ενέργειες αποφόρτισης (άνοιγμα) των φρεατίων 
- Αντιμετώπισε επιτυχώς τον χιονιά του τέλους του έτους.
-Φρόντισε για τον καθαρισμό φρεατίων, όπου υπήρχαν άμεσες ανάγκες ενόψει των φθινοπωρινών-χειμερινών βροχοπτώσεων.
- Προμήθεια αλατιέρας για την εξόπλιση οχήματος Πολιτικής Προστασίας.
- Δωρεά πυροσβεστικού οχήματος από την Π.Υ. για την ενίσχυση του στόλου πολιτικής προστασίας του Δήμου Βριλησσίων (θερμές ευχαριστίες στον Δ/τη του 12ου Π.Σ. κ. Ι. Καρακώστα).                       - Κατάλληλες (αντιπυρικές) στολές για την προστασία των εργαζομένων της υπηρεσίας Πολιτικής Προστασίας.
- Προσέτρεξε άμεσα και αποτελεσματικά σε όλες τις σοβαρές πυρκαγιές της Αττικής που κλήθηκε να συμβάλει με μικτά υπηρεσιακά και εθελοντικά κλιμάκια, όπως στα εξής συμβάντα:
-          Σε εκδήλωση πυρκαγιάς στο Κτήμα Καρελλά πλησίον του κτήματος Συγγρού στο Μαρούσι, το μεσημέρι της Πέμπτης 23/06/2016.
-          Σε εκδήλωση πυρκαγιάς στο Ντράφι Πεντέλης, στις 2.30 π.μ. της Παρασκευής 24/06/2016.
-          Σε εκδήλωση νέας πυρκαγιάς στο Κτήμα Καρελλά ,πλησίον του κτήματος Συγγρού, στο Μαρούσι, το μεσημέρι του Σαββάτου 25/06/2016
-          Στην εκδήλωση της μεγάλης πυρκαγιάς στο Στεφάνι Δερβενοχωρίων του Νομού Βοιωτίας, τη νύχτα του Σαββάτου 25/06/2016, περιοχή στην οποία λόγω της σοβαρότητας της κατάστασης η υπηρεσία παρέμεινε επί 12ωρο μέχρι το πρωινό της 26/06/2016, συνδράμοντας μαζί με δυνάμεις αρκετών Ο.Τ.Α. τις αγωνιώδεις αγόγγυστες προσπάθειες της Πυροσβεστικής για περιορισμό, έλεγχο και τελικά πλήρη κατάσβεση της μεγάλης φωτιάς.
-          Στην εκδήλωση φωτιάς από κεραυνό στην εκτός σχεδίου περιοχή όπισθεν του Σισμανόγλειου Νοσκομείου στο Μαρούσι το απόγευμα της Τρίτης , όπου το μικτό εθελοντικό κλιμάκιο της Πολιτικής Προστασίας Βριλησσίων κατέφθασε πρώτο στο σημείο και υπό τις οδηγίες της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας και τη συνδρομή οχημάτων της  Πυροσβεστικής, του Συνδέσμου Προστασίας και Ανάπλασης Πεντελικού (ΣΠΑΠ) και όμορων Ο.Τ.Α. έσβησαν εν τη γενέσει της την εστία πυρκαγιάς στην εκτός σχεδίου πευκόφυτη περιοχή.


-          Σε εκδήλωση πυρκαγιάς στην Παλλήνη, πλησίον οικιών, το μεσημέρι του Σαββάτου 02/07/2016.
− Μεριμνήσαμε για τον συντονισμό της κινητοποίησης όλων των εμπλεκομένων (τεχνικών, διοικητικών και οικονομικών) υπηρεσιών του Δήμου, μετά του απαραίτητου μηχανολογικού εξοπλισμού (οχήματα, μηχανήματα, εργαλεία και μέσα) για την άμεση παρέμβαση του Δήμου σε καταστάσεις εκτάκτων αναγκών, όπως πλημμύρες και χιονοπτώσεις.
-Ενίσχυσε τη δέσμη δράσεων της Εβδομάδας Περιβάλλοντος του Δήμου Βριλησσίων
-Ενίσχυσε τις δράσεις αναδάσωσης του Συνδέσμου Προστασίας και Ανάπλασης Πεντελικού (ΣΠΑΠ)
− Οργάνωσε και εκπαίδευσε το προσωπικό για την Πολιτική Προστασία της Πόλης και την αντιμετώπιση εκτάκτων και επικινδύνων περιστατικών κατά τους μήνες της αντιπυρικής περιόδου.     - Συνέδραμε στο πότισμα του πρασίνου σε ημέρες ιδιαίτερα αυξημένων θερμοκρασιών και για διάφορους λόγους ελλείψεων ανταλλακτικών άρδευσης.
Διαχείριση αδέσποτων
- Ο Δήμος Βριλησσίων είναι από τους ελάχιστους Δήμους της χώρας ο οποίος αντιμετωπίζει άμεσα και αποτελεσματικά το ζήτημα των αδέσποτων ζώων, διαθέτοντας σημαντικούς οικονομικούς και ανρώπινους πόρους για την επίτευξη της βιώσιμης διαχείρισης των αδέσποτων.
- Το 2014 το ποσό που δαπανήθηκε για το πρόγραμμα διαχείρισης αδέσποτων ζώων του Δήμου Βριλησσίων ήταν 6.000 €, το 2015 ήταν 10.000 €, όπως και το 2016, για το 2017 έχουν προϋπολογιστεί 15.000 €.
- Σε συνεργασία με το φιλοζωικό σωματείο «Σ.Ο.Σ. ΑΔΕΣΠΟΤΑ ΒΡΙΛΗΣΣΙΩΝ» που υλοποιεί με παραδειγματική ευσυνειδησία και αρτιότητα τις καθημερινές δράσεις του πεδίου, μεριμνά για την ΠΕΡΙΣΥΛΛΟΓΗ και ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ των αδέσποτων ζώων συντροφιάς, διατηρώντας συνολική και διαρκή εποπτεία των ζώων εντός των διοικητικών του ορίων.
- Στο πλαίσιο της συνεργασίας αυτής, και προκειμένου να μειωθεί ο αριθμός των αδέσποτων ζώων, έχει δημιουργήσει δίκτυο ενημέρωσης πολιτών για τα ζώα που διατίθενται για ΥΙΟΘΕΣΙΑ και διευθετεί θέματα πραγματοποίησης της υιοθεσίας.
- Έχει την ευθύνη για την επίβλεψη και φροντίδα των ΕΠΑΝΕΝΤΑΣΣΟΜΕΝΩΝ ζώων, συνεργαζόμενος με το φιλοζωικό σωματείο «Σ.Ο.Σ. ΑΔΕΣΠΟΤΑ ΒΡΙΛΗΣΣΙΩΝ».
- Από την Διεύθυνση Περιβάλλοντος εκπονήθηκαν οι εξής μελέτες
Προμήθεια ειδών για τον αποπαρασιτισμό των αδέσποτων ζώων
Προμήθεια κτηνιατρικών ειδών για τα αδέσποτα του Δήμου
Περισυλλογή και φροντίδα των αδέσποτων ζώων του Δήμου για  έτος 2016

- Για πρώτη φορά ο Δήμος Βριλησσίων πήρε επιχορήγηση από το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφικών για το πρόγραμμα διαχείρισης αδέσποτων ζώων του, αυτό συνεπάγεται ότι το πρόγραμμα του είναι ελεγμένο και πιστοποιημένο και ότι τηρούνται όλες οι διαδικασίες και υποχρεώσεις που απορρέουν από το Ν. 4039/2012 και τις τροποποιήσεις του από τον Ν.4235/2014.
- Από το 2015 τηρούνται στην Υπηρεσία του Δήμου φάκελοι, καρτέλες και βιβλιάρια υγείας για κάθε αδέσποτο σκύλο, κτηνιατρικές πράξεις και βιβλίο εισερχόμενων – εξερχομένων ζώων) και όλα τα παραπάνω είναι σύμφωνα με τις οδηγίες της Διεύθυνσης Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής  της Περιφερειακής  Ενότητας του  Βορείου Τομέα Αθηνών.
- Σκοπός του προγράμματος διαχείρισης αδέσποτων ζώων συντροφιάς του Δήμου μας είναι αφενός η ευζωία τους, με την εξασφάλιση της κατά περίπτωση κτηνιατρικής φροντίδας σε όλους τους αδέσποτους σκύλους  του Δήμου (όπως χειρουργικές επεμβάσεις, εξετάσεις, εμβολιασμούς, αντιπαρασιτώσεις, κ.α.) και η σταθεροποίηση, καταγραφή και η σταδιακή μείωση του αριθμού των αδέσποτων ζώων, μέσω της στείρωσης, σήμανσης, καταγραφής και υιοθεσίας τους (αδέσποτοι σκύλοι το 2014 (περίπου 50-55) και σήμερα 32.
- Με αυτό το πρόγραμμα θέτουμε τις βάσεις μιας πιο πολιτισμένης αντιμετώπισης των «άστεγων» ζώων.
- Παράλληλα επιδιώκεται  η ενημέρωση και η καλλιέργεια συνείδησης του υπεύθυνου ιδιοκτήτη ζώου συντροφιάς, ώστε να περιοριστεί το φαινόμενο της εγκατάλειψης ζώων.
- Από την έναρξή του, πάνω από 70 (πλέον των 20 για το 2016) αδέσποτα ζώα καταγράφηκαν, δέχτηκαν την απαραίτητη κτηνιατρική φροντίδα και εντάχθηκαν στο πρόγραμμα
- Επίσης, περί τα 20 ζώα που είναι ενταγμένα στο πρόγραμμα του Δήμου Βριλησσίων, υιοθετήθηκαν το 2015 και το 2016 (7+13) από πολίτες και απολαμβάνουν πια την ανθρώπινη φροντίδα.
Οι βασικοί άξονες του προγράμματος είναι :
περισυλλογή
καταγραφή
σήμανση
κλινικός και εργαστηριακός έλεγχος υγείας
αποπαρασίτωση
στείρωση
εμβολιασμός
παροχή κτηνιατρικών υπηρεσιών (χειρουργεία τραυματισμένων ζώων από τροχαία ατυχήματα, δαγκώματα κ.α., περιστατικά φόλας, θεραπεία δερματολογικών ασθενειών).
υιοθεσία ή επανατοποθέτησή τους
Από το 2015 το πρόγραμμα επεκτάθηκε και στις αδέσποτες γάτες:
Το 2014 στειρώσεις γατιών 0
Το 2015 στειρώσεις γατιών 24
Το 2016 στειρώσεις γατιών 60
(Το 2017 οι στειρώσεις γατιών προβλέπεται ότι θα ξεπεράσουν τις 100)

(Οι στειρώσεις γατιών γίνονται αποκλειστικά σε αδέσποτες γάτες εντός των ορίων του Δήμου Βριλησσίων)
Τα αδέσποτα ζώα δικαιούνται την φροντίδα μας και εμείς ανταποκρινόμαστε στο δικαίωμά τους αυτό.
Υλοποιούμενος σχεδιασμός Αντιδημάρχου και Διεύθυνσης Περιβάλλοντος & Πολιτικής Προστασίας 2017
Σε συνέχεια των άοκνων προσπαθειών από τα τέλη του 2014 και στη συνέχεια το 2015 και το 2016, για το 2017 αποτελεί πρώτιστο στόχο η διατήρηση για ακόμα ένα έτος (κι εντεύθεν φυσικά) του υψηλότερου επιπέδου παροχής υπηρεσιών, το οποίο έχει επιτευχθεί με αδιαφιλονίκητους πρωταγωνιστές τα στελέχη και τους εργαζόμενους της Διεύθυνσης Περιβάλλοντος και Πολιτικής Προστασίας. Επιχειρούμε, όμως, παράλληλα και να ανέβουμε ένα σκαλί παραπάνω, όπως κάθε χρόνο, με επέκταση των προηγούμενων επιτευγμάτων μας και καινοτομίες, ιδιαίτερα στον τομέα της εν γένει μείωσης - και ειδικότερα των προς ταφή - απορριμμάτων, αλλά και σε κάθε τομέα της δραστηριότητάς μας.
Σε αντίθεση με τον απολογισμό, η παρουσίαση του υλοποιούμενου σχεδιασμού ξεκινάει από τους ειδικούς οργανικούς τομείς προς τις προτάσεις και δράσεις για τα ευρύτερα περιβαλλοντικά
ζητήματα, με την ακριβή στόχευση μας να έχει ως εξής:
Καθαριότητα – Ανακύκλωση         
ΜΕΙΩΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΤΕΛΩΝ 5% για το 2017 από την διαλογή στην πηγή (ΔσΠ) και την εφαρμογή προτύπων κυκλικής οικονομίας στο τοπικό/δημοτικό μας επίπεδο.
Αταλάντευτη συνέχιση εφαρμογής του οίκοθεν παραχθέντος Στρατηγικού Τοπικού Σχεδίου Διαχείρισης Αποβλήτων (ΤΣΔΑ) του Δήμου Βριλησσίων, το οποίο αποτελεί πλέον μέρος του νέου Περιφερειακού Σχεδιασμού Διαχείρισης Αποβλήτων (ΠΕΣΔΑ) και διαπνέεται από τις αρχές του Εθνικού Σχεδιασμού Διαχείρισης Αποβλήτων (ΕΣΔΑ).
Ενδεικτικά:
Περαιτέρω επέκταση προγραμμάτων χωριστής συλλογής οργανικών υπολειμμάτων σε συνεργασία με τον Ειδικό Διαβαθμιδικό Σύνδεσμο του Νομού Αττικής (ΕΔΣΝΑ).
Νέα ρεύματα ανακύκλωσης ρούχων, χαρτιού, ηλεκτρικών και ηλεκτρονικών αποβλήτων, ελαίων/τηγανελαίων κλπ
Μετά την εσωτερική και εξωτερική τοποθέτησης κάδων ανακύκλωσης στα δημοτικά σχολεία του Δήμου Βριλησσίων, με την αξιοποίηση και της αναπτυγμένης συνεργασίας μας με την Περιφέρεια Αττικής.
Υλοποίηση προγραμματισμένων δράσεων του “Life Pay As You Throw” (Πληρώνω όσο πετάω) και φιλοξενία συνάντησης των μερών (Δήμοι και Πανεπιστήμια 3 ευρωπαϊκών χωρών) στην πόλη μας.
Υλοποίηση προγραμμάτων προμηθειών και επισκευών κάδων.
− Ασταμάτητη καθαριότητα οδών, πλατειών και κοινοχρήστων χώρων της πόλης, καθώς και των δημοτικών κτηρίων.
- Σημαντική ενίσχυση του οδοκαθαρισμού.
- Ειδικές δράσεις καθαρισμού και οδοκαθαρισμών πέριξ σχολικών μονάδων.
- Καθαρισμός δημοτικών και όχι  μόνο οικοπέδων.
− Επιμέλεια του ειδικού ευπρεπισμού της πόλης κατά τις εορταστικές εκδηλώσεις και παρελάσεις, με άμεση αποκατάσταση των χώρων μετά το πέρας των εκδηλώσεων.
− Κάλυψη εκδηλώσεων, δράσεων και εν γένει λειτουργιών των νομικών προσώπων του Δήμου ΟΚΠΑ και ΠΑΟΔΗΒ.
− Απόσυρση και του τελευταίου εγκαταλελειμμένου οχήματος από τους δρόμους της πόλης.
− Τήρηση στατιστικών στοιχείων για την λειτουργία των προγραμμάτων αποκομιδής απορριμμάτων και ανακυκλώσιμων υλικών (όγκος απορριμμάτων, διατιθέμενο προσωπικό, ανθρωποώρες εργασίας κ.λ.π.).
- Στήριξη των εργαζομένων της υπηρεσίας καθαριότητας, με στόχο την παροχή  καλύτερων υπηρεσιών προς τους πολίτες. 
- Εκπόνηση των απαραίτητων μελετών προμηθειών υλικών, εξοπλισμού και εφοδίων, καθώς και εργασιών για την εύρυθμη λειτουργία της καθαριότητας της πόλης και των προγραμμάτων συλλογής και αποκομιδής απορριμμάτων και ανακυκλώσιμων υλικών.
Γραφείο Κίνησης
-Επισκευή και συντήρηση όλων των οχημάτων και μηχανημάτων, από την καταγραφή κάθε σχετικού προβλήματος, την έγκριση υλοποίησής του, την άμεση εποπτεία υλοποίησης της επισκευής ή συντήρησης, την παραλαβή της αντίστοιχης εργασίας σε συνεργασία με την από την κείμενη νομοθεσία προβλεπόμενη επιτροπή.
- Λειτουργία δημοτικής-μαθητικής συγκοινωνίας.
-Διαγωνισμός συντήρησης οχημάτων.
-Ειδική μέριμνα συντήρησης στις επίσημες αντιπροσωπείες για τα οχήματα και μηχανήματα βασικής υποδομής για τη λειτουργία της υπηρεσίας καθαριότητας, ώστε να παραμένουν αξιόμαχα σε βάθος χρόνου.
- Συνεργασία με τη ΔΕΠΑ για επέκταση χρήσης φυσικού αερίου από οχήματα του Δήμου.
Πράσινο
- Αναπλάσεις και δημιουργικές παρεμβάσεις των πάρκων της πόλης μας.
- Προγραμματισμός για την εκτέλεση εργασιών συντήρησης και βελτίωσης του αστικού πρασίνου της πόλης, σε πάρκα, πλατείες, παιδικές χαρές, άλση, παιδικούς σταθμούς, σχολεία, δημοτικά κτήρια, πεζοδρόμια, περιαστικό πράσινο.
- Προγραμματισμός επεμβάσεων κλάδευσης υψηλών και επικίνδυνων δέντρων, κατόπιν αυτοψιών που θα διενεργούνται από το Τμήμα Πρασίνου της Διεύθυνσης Περιβάλλοντος & Πολιτικής Προστασίας σχετικά με την αναγκαιότητα κοπής ή κλαδέματος δένδρων που φύονται σε κοινόχρηστους χώρους της πόλης μας και ύστερα από αιτήματα πολιτών (γραπτά, τηλεφωνικά ή προφορικά).
- Προγραμματισμός επεμβάσεων κλάδευσης για την αποκάλυψη των "STOP".
           - Μέριμνα για την λειτουργία των συστημάτων άρδευσης σε όλους τους χώρους πρασίνου κατά τους μήνες που λειτουργούν.
- Τήρηση αρχείων εισερχομένων-εξερχομένων στις αποθήκες.
- Εκπόνηση μελετών εργασιών και προμηθειών των απαιτουμένων υλικών, εργαλείων, εφοδίων κ.λ.π. για την συντήρησης και βελτίωσης του πρασίνου της πόλης.
Ειδικότερα μελέτες για:
-          «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΦΥΤΩΝ, ΚΗΠΕΥΤΙΚΟΥ ΧΩΜΑΤΟΣ, ΕΔΑΦΟΒΕΛΤΙΩΤΙΚΩΝ, ΛΙΠΑΣΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΦΥΤΟΠΑΘΟΛΟΓΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ». Πρόκειται για την εργασία προμήθειας και εγκατάστασης φυτών, δένδρων, θάμνων, εποχιακών ανθόφυτων, χλοοτάπητα, κηπευτικού χώματος, εδαφοβελτιωτικών και λιπασμάτων στους χώρους πρασίνου με ταυτόχρονη ανάπλαση και αισθητική αναβάθμιση της Πλατείας Ελευθερίας, της Πλατείας Ανδρόνικου, του Πάρκου Μίκυ Θεοδωράκη (Πρώην ΤΥΠΕΤ), Παρτέρια οδού Κύπρου και άλλα ειδικά σημεία ενδιαφέροντος της πόλης.
-          Προμήθεια και εφαρμογή ειδικών εντομοπροστατευτικών σκευασμάτων για την αντιμετώπιση  των εχθρών και ασθενειών στα φυτά, στα δένδρα, τους  χλοοτάπητες, τους φοίνικες κ.λ.π.
-          Εργασία απομάκρυνσης των πρέμνων (κάτω μέρος του κορμού, το οποίο μένει στη γη μετά το κόψιμο του δέντρου).
-          Εργασία απομάκρυνσης των σπασμένων πλακών στα πεζοδρόμια γύρο από τις     ρίζες των δένδρων που προέρχεται από την φυτική αύξηση του ριζικού συστήματος και του κορμού των δένδρων.
-          Αντιμετώπιση της έξαρσης της επιδημίας πολυοκάμπης στα πεύκα του Δάσους Θεοκλήτου και του αστικού ιστού της πόλης με βιολογικές μεθόδους (παγίδες φερομόνης, τοποθέτηση φωλιών πουλιών κ.λ.π.).
-          «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΛΩΣΙΜΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΚΑΙ ΤΗ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΤΩΝ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΤΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΠΡΑΣΙΝΟΥ»
-          «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΝΑΛΩΣΙΜΩΝ ΥΛΙΚΩΝ ΑΡΔΕΥΣΗΣ» (τοποθέτηση των προμηθευμένων υλικών γίνετε από υπαλλήλους της υπηρεσίας Πρασίνου).
-          «ΕΡΓΑΣΙΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΠΡΑΣΙΝΟΥ» (αλυσοπρίονων, θαμνοκοπτικών, Μηχανών Γκαζόν κ.τ.λ), για την επισκευή και συντήρηση των μηχανημάτων και τη διατήρηση της καλής λειτουργίας των μηχανημάτων, όσο και στη μεγιστοποίηση της αποδοτικότητας των συνεργείων που τα χρησιμοποιούν.
-          « ΕΡΓΑΣΙΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΥΨΗΛΟΥ ΠΡΑΣΙΝΟΥ ΕΝΤΟΣ ΑΣΤΙΚΟΥ ΙΣΤΟΥ», για το κλάδεμα, τον καθαρισμό και την υλοτομία των μεγάλων δέντρων του Δήμου, όπου αυτό κρίνεται αναγκαίο, από εξειδικευμένο συνεργείο με τη βοήθεια γερανών.
-          «ΕΠΙΣΚΕΥΗ, ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ, ΒΕΛΤΙΩΣΗ  ΑΡΔΕΥΤΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ», για την ορθή άρδευση των χώρων πρασίνου και τη διατήρηση του αστικού περιβάλλοντος της πόλης σε υψηλά επίπεδα, αλλά και για την εξοικονόμηση ύδατος.
Ηλεκτροφωτισμός
- Διαχείριση και συντήρηση των ηλεκτρολογικών εγκαταστάσεων του Δήμου και των Νομικών του Προσώπων (δημοτικό δίκτυο οδοφωτισμού, ηλεκτρολογικές εγκαταστάσεις των κοινοχρήστων χώρων της πόλης, των δημοτικών  κτηρίων κλπ).
- Διαχείριση και συντήρηση των ηλεκτρολογικών εγκαταστάσεων των σχολείων της πόλης.
- Τήρηση αρχείου κατάστασης όλων των εργαλείων, μηχανημάτων και υλικών και εισερχομένων-εξερχομένων από τις αποθήκες.
- Μετάβαση σε δίκτυο φωτιστικών τύπου Led.
-  Άμεσες επεμβάσεις όπου μετά από συνεννόηση με τους πολίτες κρίνεται άμεσα κρίνεται
- Επιμέλεια τοποθέτησης των ειδών του εορταστικού φωτεινού διάκοσμου Χριστουγέννων που διαθέτει ο Δήμος.
Πολιτική Προστασία
-Επέμβαση σε περιπτώσεις φυσικών καταστροφών και άμεσων διακινδυνεύσεων της πόλης και των πολιτών.
- Οργάνωση της αντιπυρικής περιόδου και της φύλαξης του Δάσους Θεόκλητου
- Επέμβαση, ειδικότερα, σε πτώσεις (ή επικίνδυνα για πτώσεις) δέντρων που θέτουν σε κίνδυνο τη δημόσια ασφάλεια.
- Επέμβαση περιπτώσεις έντονων βροχοπτώσεων και κινδύνων αντιπλημμυρικών φαινομένων, με κατάλληλες ενέργειες αποφόρτισης (άνοιγμα) των φρεατίων. 
-Καθαρισμός φρεατίων όπου υπάρξουν άμεσες ανάγκες επειγουσών παρεμβάσεων.
- Συμμετοχή όπου ζητηθεί σε επίπεδο διαδημοτικής συνεργασίας, όπως πυρκαγιές και εν γένει διακινδυνεύσεις άλλων Δήμων.
− Συντονισμός της κινητοποίησης όλων των εμπλεκομένων (τεχνικών, διοικητικών και οικονομικών) υπηρεσιών του Δήμου, μετά του απαραίτητου μηχανολογικού εξοπλισμού (οχήματα, μηχανήματα, εργαλεία και μέσα) για την άμεση παρέμβαση του Δήμου σε καταστάσεις εκτάκτων αναγκών, όπως πλημμύρες και χιονοπτώσεις.
-Συμμετοχή στις δράσεις της Εβδομάδας Περιβάλλοντος του Δήμου Βριλησσίων.
-Ενίσχυση στις δράσεις αναδάσωσης του Συνδέσμου Προστασίας και Ανάπλασης Πεντελικού (ΣΠΑΠ).
− Οργάνωση και εκπαίδευση της Εθελοντικής Ομάδας Πολιτικής Προστασίας του Δήμου Βριλησσίων.
− Οργάνωση εκπαιδεύσεων προσωπικού Πολιτικής Προστασίας για την αντιμετώπιση εκτάκτων και επικινδύνων περιστατικών κατά τους μήνες της αντιπυρικής περιόδου και όλη τη διάρκεια του χρόνου.
- Αγορά αντλίας πυρόσβεσης με δεξαμενή 800 λίτρων για την εξόπλιση οχήματος Πολιτικής Προστασίας.
-  Ενεργή συμμετοχή σε αποστολές τροφίμων και ειδών πρώτων ανάγκης στους πρόσφυγες και τα προσφυγόπουλα της Αττικής, σε συνεργασία με σχετικές πρωτοβουλίες πολιτών και τοπικές συλλογικότητες.
Διαχείριση των τετράποδων φίλων μας
Συνέχιση και ενίσχυση του προγράμματος διαχείρισης αδέσποτων ζώων συντροφιάς, σε αγαστή συνεργασία με το φιλοζωικό σωματείο «Σ.Ο.Σ. ΑΔΕΣΠΟΤΑ ΒΡΙΛΗΣΣΙΩΝ» στο πεδίο, για καταγραφή και περαιτέρω σταδιακή μείωση του αριθμού των αδέσποτων ζώων, μέσω της στείρωσης, σήμανσης, καταγραφής και υιοθεσίας τους. Με την εξασφάλιση της κατά περίπτωση κτηνιατρικής φροντίδας σε όλα τα αδέσποτα ζώα του Δήμου και παρεμβατικές δράσεις σε θέματα προστασίας τους.
- Αύξηση προϋπολογισμού (από 10.000 σε 15.000 ευρώ).
- Ενημέρωση και καλλιέργεια συνείδησης του υπεύθυνου ιδιοκτήτη ζώου συντροφιάς, ώστε να περιοριστεί το φαινόμενο της εγκατάλειψης ζώων.
- Πρόγραμμα ειδικής σήμανσης των ιδιόκτητων ζώων συντροφιάς.
- Ενημερωτικές εκδηλώσεις για την χαρά και την ευθύνη απόκτησης ζώων συντροφιάς, σε συνεργασία με τη φιλοζωική «Σ.Ο.Σ. ΑΔΕΣΠΟΤΑ ΒΡΙΛΗΣΣΙΩΝ», τον δημοτικό τομέα παιδείας και, αντίστοιχα, το αρμόδιο υπουργείο.
Το 2017 οι στειρώσεις γατιών προβλέπεται ότι θα ξεπεράσουν τις 100

Περιβάλλον
Στήριξη της πρότασης διαβαθμιδικής-διαδημοτικής συνεργασίας μακριά από τον τοπικισμό και τον κρατικισμό (http://m.tvxs.gr/mo/i/196846/f/news/egrapsan-eipan/i-biosimi-diaxeirisi-ton-rematon-kai-ton-ydaton-apaitei-diabathmidiki-synergasia.html), με την πρωτοβουλία στην Περιφέρεια Αττικής και τη συνδρομή των συναρμόδιων θεσμικών φορέων για την κατάλληλη/βιώσιμη διαχείριση των ρεματιών/πλυμηρρικών φαινομένων της πόλης μας και συνολικά του λεκανοπεδίου, με βάση τα ευρωπαϊκά-διεθνή ειωθότα, σύμφωνα με τη σχετική κατεύθυνση σε περιφερειακό επίπεδο για διαχείριση ευρωπαϊκών προδιαγραφών σε ό,τι αφορά στα ύδατα της Αττικής και σε βάση λεκάνης απορροής (ΠΛΑΠ), με χρηματοδότηση από το ΕΣΠΑ 2014 – 2020 (http://www.patt.gov.gr/site/index.php?option=com_content&view=article&id=17613:perifereia-attikis-80-ekatommyria-evro-gia-antiplimmyrika-erga&catid=3&Itemid=31)
- Προώθηση βιώσιμης ανάπλασης του Πάρκου Αττικής Οδού με τον Δήμο Χαλανδρίου και σε συνεργασία με την Περιφέρεια Αττικής.
- Πραγματοποίηση της Εβδομάδας Περιβάλλοντος του Δήμου Βριλησσίων, με επίκεντρο την Παγκόσμια Ημέρα Περιβάλλοντος 5η Ιουνίου
- Οργάνωση και στήριξη των δράσεων διάθεσης προϊόντων «Ελληνικής Γης» απευθείας από τους παραγωγούς.
-Ενίσχυση της Εθελοντικής Ομάδας Πολιτικής Προστασίας Δήμου Βριλησσίων για περαιτέρω ανάπτυξη της εθελοντικής συμμετοχής στη διαχείριση των περιβαλλοντικών ζητημάτων.
- Συνεργασία και συνδρομή στους περιβαλλοντικούς στόχους και δράσεις του Συνδέσμου Προστασίας και Ανάπλασης του Πεντελικού (ΣΠΑΠ).
- Συνεργασία και συνδρομή στους περιβαλλοντικούς, κοινωνικούς και πολιτιστικούς  στόχους και δράσεις του Συνδέσμου Βιώσιμης Ανάπτυξης Πόλεων (ΣΒΑΠ – πρώην ΟΤΑ 21).

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου